Home » WYDARZENIA » Shatis 2015 »

3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures

/files/flow/logo.6c4ed.png

SHATIS 2015 (9.09-11.09.2015) to III Międzynarodowa Konferencja poświęcona historycznym i nowo powstającym konstrukcjom drewnianym. W trakcie sympozjum podejmowane będą tematy związane z rozwojem badań, analiz teoretycznych i numerycznych, zrównoważonych metod w ochronie istniejących konstrukcji drewnianych- zabytkowych i historycznych, tak aby zachować je dla potomności.  SHATIS 2015 jest doskonałą okazją do rozpowszechniania doświadczeń i wyników uzyskanych na polu naukowym oraz  technicznym przez naukowców i ekspertów, młodych naukowców, doktorantów, ale także praktyków z całego świata.

Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów