Home » WYDARZENIA » Concerti Pasquali »

Concerti Pasquali

info: www.concertipasquali.eu

PL Concerti Pasquali to coroczny cykl kameralnych koncertów w pałacach Doliny. Festiwal promuje młodych twórców, a także innowacyjne łączenie sztuk. Stąd dużą grupę publiczności festiwalowej stanowią ludzie młodzi. Każda z edycji festiwalu jest autorskim dziełem Michaliny Bienkiewicz, twórczyni oraz koordynatora artystycznego Concerti Pasquali.

ENG Concerti Pasquali is an annual concert cycle that takes place in the palaces of the Valley. The festival promotes young artists and innovative combination of different art forms. Therefore, young people constitute the great part of its audience. Each edition of Concerti Pasquali is the intellectual property of Michalina Bienkiewicz, its creator and artistic manager.
2018

Concerti Pasquali 2018

2017


 

2016  

2015

Concerti Pasquali 2015

2014

Concerti Pasquali 2014

projekt plakatu:  EM STUDIO Ewa Kolarzyk

2013

 

Animacja: A. Śnieżek

 

Concerti Pasquali 2013

Projekt plakatu: Aleksandra Śnieżek

 

2012

Concerti Pasquali 2012

2011

Concerti Pasquali 2011

 

2009

Concerti Pasquali 2009