Home »

Idea wiecznie zywa

Każda nowa idea, każda wielka idea na samym początku wyznawana była przez jedną jedyną osobę. Przez najmniejszą z mniejszości.

Anthony de Mello

Teraz ma wielu wyznawców

Piotr Napierała

Piotr Napierała 
20.01.1957-06.07.2019
R.I.P