Home » WYDARZENIA » Krajobraz kulturowy i przyrodniczy Kotliny Jeleniogóskiej 2015 »

Krajobraz kulturowy i przyrodniczy wizerunkiem Kotliny Jeleniogórskiej

Szanowni Państwo,

Kotlina Jeleniogórska postrzegana jest powszechnie w Polsce jako region turystyczny, oparty na krajobrazie przyrodniczym Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich. W tym odbiorze niedostrzegane są dostatecznie niezwykłe wartości kulturowe zlokalizowane w gminach przedgórza Karkonoszy. Choć dziś najcenniejsze zabytki regionu są coraz częściej doceniane i oferują dodatkowo  ważne wydarzenia  kulturalne, to wciąż nie znajdują powszechnego uznania na jaki niewątpliwie zasługują.

Połączenie szczególnych wartości przyrodniczych i kulturowych na jednym obszarze to zjawisko bardzo rzadkie. Mamy zatem szansę uczynić z Kotliny Jeleniogórskiej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Powinniśmy podjąć wspólny wysiłek dla działań, które taki wizerunek mogą szeroko upowszechnić. Okrągły Stół jest inspirowany wiarą, że wspólny wysiłek różnych środowisk zainteresowanych taką wizją może przynieść wielorakie owoce. Nie tylko przyczynić się do rozwoju ekonomicznego opartego o walory przyrodniczo – kulturowe, ale również poprawić jakość życia mieszkańcom. Chcielibyśmy w kilku grupach roboczych zastanowić się nad możliwymi wspólnymi działaniami dla budowania takiego nowoczesnego wizerunku Kotliny Jeleniogórskiej. Zapraszając do współpracy różne środowiska chcielibyśmy zaproponować aktywny udział w jednym z kilku tzw. podstolików: samorządowym, medialnym, kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym.

W ich ramach powinniśmy podjąć dyskusję w następujących obszarach:

Piotr Napierała
Prezes Zarządu
Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów

PROGRAM OKRĄGŁEGO STOŁU

Krajobraz kulturowy i przyrodniczy wizerunkiem Kotliny Jeleniogórskiej

28 października 2015 r.

Pałac Wojanów

11.00 – 11. 30 – otwarcie Obrad Okrągłego Stołu – Sala Wojanowska

11.30 - 12.40 - I sesja plenarna

11.30 – 11. 50 - wprowadzenie do Okrągłego Stołu, podstawowe cele i założenia – Piotr Napierała

11.50 – 12.00 – prezentacja założeń programowych zespołu  samorządowego – Wojciech Biliński

12.00 – 12.10 – prezentacja założeń programowych zespołu medialnego – Magdalena Piekarska

12.10 – 12.20 – prezentacja założeń programowych zespołu kulturalnego – Agata Rome-Dzida

12.20 – 12.30 – prezentacja założeń programowych zespołu turystycznego – Krzysztof Korzeń

12.30 – 12.40 – prezentacja założeń programowych zespołu edukacyjnego – Ewa Skrzywanek

12.40 – 12.50 – zapisy uczestników do zespołów programowych (podstolików)

12.40 – 13.40 – lunch – Sala Kasztanowa - stajnia

13.40 – 15.20 – obrady podstolików

15.20 – 15.45 – przerwa kawowa

15.45 – 18.00 – II sesja plenarna – Sala Wojanowska - spichlerz

15.45 – 16.00 – przedstawienie wyników obrad zespołu samorządowego,

16.00 – 16.15 – przedstawienie wyników obrad zespołu medialnego,

16.15 – 16.30 - przedstawienie wyników obrad zespołu kulturalnego,

16.30 - 16.45 – przedstawienie wyników obrad zespołu edukacyjnego

16.45 – 17.00 - przedstawienie wyników obrad zespołu turystycznego

17.00 – 17.45 – dyskusja

17.45 – 18.00 -  przyjęcie ustaleń i wniosków  oraz zakończenie obrad

18.00 – 19.30 – kolacja – sala Kasztanowa - stajnia

Organizator: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Pałac Wojanów, Wojanów 9, 58-509 Jelenia Góra