Home »

Nagroda Kulturalna Śląska

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż w dniu 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska. Szacowna Komisja doceniła w ten sposób szczególne zasługi Fundacji na rzecz pielęgnowania, rozwoju i krzewienia śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie w budowanie polsko – niemieckiej współpracy kulturalnej na Śląsku. Docenienie przez Jury tychże działań i przyznanie tej zaszczytnej nagrody z pewnością przyczyni się jeszcze bardziej do promocji bogactwa krajobrazowego i architektonicznego Kotliny Jeleniogórskiej. Tegorocznymi laureatami zostali także: Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz prof. dr Joachim Bahlcke, historyk z Uniwersytetu w Stuttgarcie. W imieniu Fundacji Nagrodę odebrała wiceprezes Zarządu – Pani Grażyna Kolarzyk. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Samorząd Dolnego Śląska, Kraj Związkowy Dolnej Saksonii i Miasto Legnica. Kraj Związkowy Dolnej Saksonii reprezentował Boris Pistorius, Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Dolna Saksonia, natomiast stronę dolnośląską – dr Tadeusz Samborski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Szanownej Komisji dziękujemy za wyróżnienie, a Państwa zapraszamy do Doliny Pałaców i Ogrodów.


Nagroda Kulturalna Śląska

Nagroda Kulturalna Śląska

Nagroda Kulturalna Śląska

Nagroda Kulturalna Śląska